Judeţul Neamţ

Situat pe văile unor ape limpezi şi repezi (Bistriţa, Siretul, Moldova), străjuit de crestele munţilor Bistriţei şi masivul Ceahlău, este locul ideal de sejur pentru orice amator de recreere. Străveche vatră de ţară din centrul Moldovei, ţinutul apare menţionat sub numele de Neamţ într-un document semnat de Alexandru cel Bun în anul 1403. Pe aceste meleaguri au trăit o parte a vieţii lor şi au creat, figuri ilustre ale culturii româneşti precum Al. Vlahuţă, I. Creangă, M. Eminescu, M. Sadoveanu, C. Hogaş, filozoful V. Conta, pictorii N. Grigorescu, N. Tonitza, A. Băeşu, L. Vorel şi V. Brauner. Amintirea acestor personalităţi este evocată în cadrul unor case memoriale, muzee sau manifestări culturale.

Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României şi se suprapune parţial, Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc. De la vest la est relieful coboară în trepte de la munte la dealurile subcarpatice, care se pierd în valea largă cu caracter de culoar a Siretului.
Ceahlău, considerat în vechime ”muntele sfânt”, domină întregul ţinut al Moldovei. De pe piscurile sale înalte pot fi admirate cascada Duruitoarea şi formaţiunile geologice Toaca şi Dochia. Ceahlăul tronează în mijlocul Carpaţilor Răsăriteni. Lunca râului Ozana (Neamţ) reprezintă un relief de acumulare format din depozite aluvionare (pietriş, bolovăniş, nisip şi argilă).
Rezervaţie geologică şi peisagistică, care se întinde în Masivul Hăşmaş pe o distanţă de 10 km de-a lungul Văii Bicazului, pe raza comunei Bicaz-Chei, la 27 km sud-vest de oraşul Bicaz.. Cheile sunt străjuite de culmile: Ucigaşul, Piatra Altarului (Turnul Bardosului), Suhard. Pe unele stânci există trasee pentru practicarea alpinismului. În zonă se pot admira şi alte obiective turistice atractive: Lacul Roşu, Cheile Şugăului, Cheile Lapoşului, Cheile Cupaşului, Peştera Munticelu.

Pe teritoriul judeţului Neamţ fortele dezlănţuite ale naturii au creat un adevărat muzeu în aer liber a cărui exponante sunt peisajele unice şi deosebit de spectaculoase care formează parcurile şi rezervaţiile naturale protejate. Printre aceste peisaje de-a dreptul fascinante se regăsesc numeroase obiective turistice care atunci când sunt vizitate oferă turiştilor clipe frumoase de bunăvoie şi relaxare.

Mare parte dintre renumitele mănăstiri din Moldova sunt localizate în Neamţ, semn al bogatei experienţe spirituale a locuitorilor acestor meleaguri. Impresionante prin bogăţia şi frumuseţea exponatelor de artă religioasă - obiecte de cult, manuscrise, tipărituri, broderii şi ţesături - aceste colecţii sunt concentrate în jurul mănăstirilor.

Şi pentru ca Olimpiada Naţională de Chimie se desfăşoara în Municipiul Piatra Neamţ, importante puncte de recreere pe care va invitam sa le vizitati sunt:

  • Parcul Zoologic “Cozla” zoo.png
  • Baza hipică “Virgil Bărbuceanu” Piatra Neamt hipi.png
  • Telegondola Piatra Neamt teleg.png
  • Plimbare cu Telescaunul in Piatra Neamt telesc.png
  • Curtea Domnească timthumb.png
  • Fântâna Arteziană Muzicală din Parcul Tineretului fantana.png
  • Ştrand Piatra Neamţ
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License