Asociaţia Profesorilor de Chimie din judeţul Neamţ "As Chim"
sigla%20asociatie.png

Ce este Asociatia ,,AS CHIM,,?
Scopul Asociatiei
Obiectivele asociatiei
Membrii fondatori

Asociaţia profesorilor de chimie din învăţământul preuniversitar din judeţul Neamţ „AS CHIM” este persoană juridica româna de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 113608 din 25.06.2012 eliberată de către Ministerul Justiţiei –Serviciul Relaţii cu Publicul si Cooperare cu ONG.
Asociaţia profesorilor de chimie din învăţământul preuniversitar din judeţul Neamţ „AS CHIM” este o Asociaţie non-guvernamentala, non-profit, independenta, cu beneficiu public

Membrii Asociaţiei profesorilor de chimie din învăţământul preuniversitar din judeţul Neamţ doresc să se asocieze în scopul:
a) promovării intereselor profesionale şi sociale ale profesorilor de chimie şi a personalului didactic auxiliar (laboranţi) din judeţul Neamţ;
b) iniţierii şi desfăşurării de programe şi activităţi specifice necesare asigurării unui climat în care competenţa profesională şi calitatea actului educaţional să primeze;
c) iniţierii şi desfăşurării de programe şi activităţi de predare – învăţare - evaluare;
d) stimulării interesului tinerilor pentru studiul chimiei şi susţinerea participării acestora la diverse competiţii şi concursuri;
e) stimulării cercetării ştiinţifice şi metodologice în domeniul chimiei;
f) să contribuie la îmbunătăţirea activităţii metodico-didactice a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;
g) iniţierea şi desfăşurarea de programe, proiecte şi activităţi care să contribuie la promovarea ideilor europene şi universale în societatea românească;
h) iniţierea şi consolidarea schimburilor cultural-ştiinţifice, în toate domeniile de interes comunitar, pe plan local, regional, naţional si internaţional.
i) dezvoltării relaţiilor de cooperare cu organizaţii non-guvernamentale locale, naţionale şi internaţionale care împărtăşesc aceleaşi principii;
j) popularizării noutăţilor din domeniu şi a rezultatelor obţinute prin articole publicate în presă, prin conferinţe şi emisiuni în mass-media;

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
a) stimularea activităţii de cercetare şi performanţă a elevilor şi personalului didactic/didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar prin acordarea de premii, diplome;
b) organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, consfătuiri pentru creşterea calităţii actului educaţional;
c) realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
d) sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a participării elevilor la olimpiade şi concursuri specifice;
e) sprijinirea financiară, în limita posibilităţilor, a participării personalului didactic/didactic auxiliar la cursuri de formare, conferinţe de specialitate, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
f) organizarea de concursuri de chimie şi colaborarea cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în desfăşurarea olimpiadelor şi Concursurilor de ştiinţe cuprinse în Calendarul MECTS;
g) colaborarea cu instituţii similare din alte judeţe, cu instituţii de învăţământ superior şi Centre de perfecţionare din ţară sau străinătate;
h) decernarea titlurilor de membri corespondenţi, membri donatori, membri de onoare şi acordarea de diplome de excelenţă;
i) acordarea de consultanţă şi consiliere cadrelor didactice debutante;
j) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
k) dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License